Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας επισημαίνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μήνες, για την επικαιροποίηση-ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης και στην Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης λήγει την Παρασκευή 07/09/2018.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ (ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •