Με τον Κ. Καραμανλή συναντήθηκε η Ένωση Στρατιωτικών Σερρών

Μικρής διάρκειας χρονική συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα πραγματοποίησε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.), στις 08 Σεπτεμβρίου 2018, δια του Πρόεδρου του Δ.Σ. κ. Αθανασίου Μακράκη και του Ταμία κ. Γεράκη Νικολάου με το Βουλευτή Σερρών κ. Καραμανλή Κωνσταντίνο.

Ο Σερραίος βουλευτής αναφέρθηκε, με γνώμονα την ιδία παρακολούθηση της συλλογικής έκφρασης του κλάδου, στη σοβαρότητα δραστηριοποίησης των εν ενεργεία στρατιωτικών στα συνδικαλιστικά δρώμενα.
Ευχάριστο γεγονός αποτέλεσε, σύμφωνα με την ΕΣΠΕΕΣ, η εμφαινόμενη ενημέρωση του κ. Καραμανλή περί των θεμάτων και δράσεων του Σωματείου καθόσον η Ένωση ευρίσκεται σε στάδιο επίσημης πληροφόρησης θεσμικών παραγόντων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ περί θεραπείας παθογενειών των στελεχών, θεμάτων ειδικής και γενικής χωρητικότητας.
Κατά πρόσθεση και των δύο μερών, δόθηκε η δέσμευση για εκ νέου συνάντηση με σκοπό πλέον την πλήρη ανάλυση των σκοπών και στόχων του Σωματείου.

Το Σωματείο συνεχίζει τη συνεχή δυναμική και ανοδική του πορεία ώστε το σύνολο των εν ενεργεία στρατιωτικών του Νομού Σερρών να αποτελέσουν μέλη του, πείθοντας παράλληλα με ορθολογικά επιχειρήματα και με ειδική τεκμηρίωση τους φορείς-μέσα επίτευξης των στόχων του, που δίδονται δια του σχετικού νόμου και του επικείμενου Καταστατικού.

Το Σωματείο θα ευρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση των μελών του, υπό πνεύμα πλήρους διαφάνειας καθώς και απαράμιλλης εφαρμογής της Θεμελιακής Αρχής της Συλλογικότητας, τόσο για τις ενέργειες του Δ.Σ. όσο και της ανταποκρισιμότητας ή μη των φορέων επίτευξης των λογικών, δίκαιων και ρεαλιστικών στόχων του.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •