Διετή σύμβαση με ιδιώτη υπέγραψε ο δήμος Σιντικής για την αποκομιδή απορριμμάτων

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 υπεγράφη η σύμβαση για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων μεταξύ του Δήμου Σιντικής και του αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού 951.300 € πλέον Φ.Π.Α., διετούς διάρκειας και με δυνατότητα προαίρεσης έξι (6) μηνών.

Το αντικείμενο εργασίας του ιδιώτη σύμφωνα με τη σύμβαση θα περιλαμβάνει:
-Την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων.
-Την απομάκρυνση των ογκωδών απορριμμάτων.
-Την απομάκρυνση των προϊόντων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
-Την πλύση – απολύμανση των κάδων.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •