Ποιες ομάδες παραγωγών αναγνώρισε η ΔΑΟΚ Σερρών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών ανακοινώνει, ότι τον μήνα Σεπτέμβριο, προχώρησε στην αναγνώριση των παρακάτω νομικών προσώπων:

-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ A΄ Ι.Κ.Ε., ως Ομάδα παραγωγών στον τομέα των ελαιούχων σπόρων και

-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ A΄ Ι.Κ.Ε., ως Ομάδα παραγωγών στον τομέα των αρωματικών φυτών.

0 Shares