Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το βοήθημα του ΟΠΕΚΑ σε πολύτεκνες αγρότισσες

Η ∆ιοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει την έναρξη του προγράµµατος παροχής χρηµατικών βοηθηµάτων σε 1.250 πολύτεκνες αγρότισσες µητέρες, του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ. Η υποβολή των αιτήσεων από τις δικαιούχους γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και ξεκίνησε την 15/10/2018 και θα διαρκέσει µέχρι και την 9/11/2018.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες µητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισµένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθµισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα, έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα τα οποία είναι άγαµα, ηλικίας µέχρι 18 ετών ή µέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Για πληροφορίες σχετικά µε τις δικαιούχους, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε χρήσιµη και αναγκαία πληροφορία σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr  (Προγράµµατα Αγροτικής Εστίας) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213 1519164, 213 1519233, 213 1519292, 213 1519304 και 213-1519310 της ∆/νσης Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •