Ερώτηση Αν. Μεγαλομύστακα για τις εργασίες αποκατάστασης σε σχολεία

Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών αποκατάστασης των σεισμικά ανεπαρκή εκπαιδευτικών κτιρίων, καθώς και την επιπλέον χρηματοδότηση των Δήμων για να καλυφθεί η συγκεκριμένη δαπάνη, ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς με ερώτησή του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, Αναστάσιος Μεγαλομύστακας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μεγαλομύστακας αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1367/10-09-2018 ερώτησής μου, για την αναγκαιότητα επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Προσεισμικού ελέγχου και της Αντισεισμικής θωράκισης των σχολικών κτιρίων, επανερχόμαστε μετά την υπ’ αριθμ. Β-2109/01-10-2018 απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επισύναψε και απέστειλε έγγραφα των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) με αρ. πρωτ. ΔΣ/ΚΟΙΝ/63/13-09-2018 και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) με αρ. πρωτ.1167/13-09-2018, σύμφωνα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι αφενός, μεν, δεν έχει ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα των Πρωτοβάθμιων Προσεισμικών ελέγχων, αφετέρου, δε, έχουν εντοπιστεί σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα, στις οποίες απαιτούνταν άμεσες επισκευαστικές επεμβάσεις, αλλά δεν ενημερωνόμαστε εάν αυτές οι επείγουσες επισκευές έχουν πραγματοποιηθεί.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στα σχετικά έγγραφα, ο Προσεισμικός Έλεγχος των σχολικών κτιρίων είναι ευθύνη των ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (άρθρο 2, παρ. 22 του Ν.3027/28.06.2002), η συντήρηση όμως και οι επισκευές των εκπαιδευτικών κτιρίων (ακόμα και μεγάλης κλίμακας στον φέροντα οργανισμό), είναι, σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί, αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 περίπτωση στ, του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1994.

Επειδή η λήψη άμεσων μέτρων προστασίας των πολιτών και δη της μαθητιώσας νεολαίας από κτίρια που κρίνονται επικίνδυνα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ευθύνη και υποχρέωση των αρμόδιων φορέων,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
• Ποιος είναι ο αριθμός των σχολικών κτιρίων που ακόμα δεν έχουν εκτιμηθεί για τη σεισμική τους επάρκεια;
• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας;
• Σε πόσα σχολεία, που έχουν ελεγχθεί και χαρακτηριστεί σεισμικά ανεπαρκή, έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;

Σκοπεύετε να ενισχύσετε οικονομικά τους Δήμους με τα απαιτούμενα κονδύλια, ώστε να καλυφθεί η συγκεκριμένη δαπάνη, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί εντός ασφυκτικών οικονομικών πλαισίων αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης;

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •