Τα πεπραγμένα της θητείας του ως Πρόεδρος στη ΔΕΥΑ Βισαλτίας παρουσίασε ο Μ. Τσερβίστας

Μία σύντομη έκθεση απολογισμού πεπραγμένων της θητείας του ως Πρόεδρος στη ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας (πρώην ΔΕΥΑ Νιγρίτας), παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Τσερβίστας.
Ο κ. Τσερβίστας αναφέρθηκε στο σύνολο των έργων που είτε υλοποιήθηκαν είτε τέθηκαν προς υλοποίηση μέχρι σήμερα, από τις 1-9-2014 που με την υπ’ αρ. 211/2014 Απόφαση 2014 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ορίστηκε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Νιγρίτας (νυν ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας).

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, πρώτη προτεραιότητά του ήταν η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Νιγρίτας σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 που αφορά το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», που ενώ τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2011, έως το 2014 δεν έγινε καμία ενέργεια για την υλοποίηση της διεύρυνσης.

Ως δεύτερη προτεραιότητά του από την στιγμή που ανέλαβε τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βισαλτίας ήταν να εκπονήσει άμεσα μια μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης.
Η μελέτη αυτή περιελάμβανε:
1) Την μελέτη Διεύρυνσης της ΔΕΥΑΒ
2) Τον κανονισμό λειτουργίας της ΔΕΥΑΒ
3) Την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΒ.

«Τα αποτελέσματα και τον τρόπο που θα διοικηθεί η ΔΕΥΑΒ τα παρουσίασα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας όπου με πλειοψηφία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθώ τα επόμενα 5 χρόνια.
Με την έναρξη λοιπόν της θητείας μου, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, προχώρησα άμεσα σε αυτήν την μετατροπή για τη συνένωση των κοινοτήτων στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Βισαλτίας, εξυπηρετώντας πλέον το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Βισαλτίας.
Λόγω αυτής της διεύρυνσης η έλλειψη προσωπικού, διοικητικού αλλά κυρίως τεχνικού, έγινε αμέσως αισθητή. Απευθυνόμενος στον Δήμο Νιγρίτας, στελέχωσα τη ΔΕΥΑ Βισαλτίας με συνολικά 6 άτομα μόνιμου προσωπικού από τον Δήμο,» υπογράμμισε ο κ. Μιχάλης Τσερβίστας.

Προκειμένου να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργήσει για την εξυπηρέτηση των πλέον τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων Νιγρίτας, Αχινού, Βισαλτίας και Τραγίλου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ ζήτησε μέσω ΑΣΕΠ (προκήρυξη 3Κ/2018) την πρόσληψη συνολικά 10 ατόμων (4 Υδραυλικών Τεχνικών-Υδρομετρητών, 1 Χειριστή Μηχανημάτων Έργων, 2 ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων, 1 ΤΕ Λογιστή, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και 1 ΠΕ Οικονομικό Διευθυντή).

«Επιπλέον, κίνησα τη διαδικασία για συμμετοχή στο επιχορηγούμενο για τις επιχειρήσεις πρόγραμμα ατόμων με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) για επιδοτούμενη απασχόληση από τον ΟΑΕΔ συνολικά 4 ατόμων το οποίο υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΒ από τις 29-8-2017.
Πέρα από την στελέχωση της ΔΕΥΑΒ με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, προχώρησα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών λειτουργικών αναγκών και στην στελέχωση της επιχείρησης με την αγορά δύο Φορτηγών Ι.Χ., ενώ συγχρόνως κίνησα τις διαδικασίες για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 2 JCB μηχανημάτων έργων και 1 Αποφρακτήρα από τον Δήμο Βισαλτίας στη ΔΕΥΑΒ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της επιχείρησης.
Βασικός μου στόχος υπήρξε η εγκατάσταση υδρομέτρων σε κάθε οικία, κατάστημα, χωράφι, διότι διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία τιμολόγηση από την κατανάλωση κυβικών νερού και κατ’ επέκταση κανένα έσοδο. Παρά τις αντιδράσεις των πολιτών και αψηφώντας το όποιο πολιτικό κόστος, προχώρησα στην τοποθέτηση 3.500 υδρομέτρων τα τελευταία τρία χρόνια προκειμένου να εισπράττεται η αξία του νερού. Επίσης μερίμνησα για τη διακοπή της υδροδότησης σε περίπτωση κλοπής ή λαθραίας υδροληψίας,» επεσήμανε ο κ. Μιχάλης Τσερβίστας.

Όσον αφορά έργα υποδομών που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση και άρδευση, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ ανέφερε ενδεικτικά μερικά:
-Τοποθέτηση πιεστικού νερού στην Καλλιθέα, δίνοντας έτσι λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής.
-Αφαίρεση πιεστικού νερού στην Αγία Παρασκευή και τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεων.
-Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης μήκους 500 μέτρων στη Βέργη.
-Αλλαγή υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων στη Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας
-Καθαρισμός και μόνωση δεξαμενών ύδρευσης.
-Εγκατάσταση υδρομέτρων σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου Βισαλτίας.
-Τακτική διενέργεια αναλύσεων νερού βάσει ισχύουσας νομοθεσίας και αποστολή δειγμάτων στο Χημείο του Κράτους για έλεγχο.
-Σε εξέλιξη η διαδικασία ανόρυξης γεωτρήσεων σε Δάφνη και Νιγρίτα.
-Κατασκευή φρεατίων στο δίκτυο αποχέτευσης.
-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης.
-Τοποθέτηση μηχανισμών για την επικοινωνία αντλιοστασίων ύδρευσης με τις δεξαμενές.

«Επίσης πραγματοποίησα την επικαιροποίηση και διόρθωση στοιχείων του μητρώου καταναλωτών, τα οποία ολοκληρώθηκαν μετά από την πλήρη αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων υποστήριξης.
Επιπρόσθετα, η ΔΕΥΑΒ διερεύνησε και προχώρησε στην ένταξή της σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για χρηματοδότηση της για έργα. Έτσι σε συνεργασία με τον Δήμο Βισαλτίας και την Περιφέρεια εντάχθηκε στο πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” με τίτλο «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς B, C και D της Δ. Κ. Νιγρίτας» με το ποσό των 2.999.000,00 ευρώ για έργα βελτίωσης των υποδομών δικτύων ύδρευσης Νιγρίτας.
Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Δήμο Βισαλτίας προχωρήσαμε στο Έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας» με συνολική δημόσια δαπάνη 11.473.246,25€ το οποίο εγκρίθηκε.
Τέλος, προκειμένου να ενημερωνόμαστε για κάθε εξέλιξη και να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα συνέδρια της ‘Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ),» κατέληξε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Μιχάλης Τσερβίστας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •