«Πράσινες» θέσεις εργασίας- Ο δήμος Σερρών στην τεχνική συνάντηση Ελλάδας & Βουλγαρίας

Στα μέσα του Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Blagoevgrad, Βουλγαρία η 2η Τεχνική Συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων- Green Crew». Στη συνάντηση στην οποία προΐστατο ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Χράπας Παντελής συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Σερρών από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας καθώς και εκπρόσωποι των άλλων εταίρων (Δήμος Blagoevgrad και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Στη 2η Τεχνική Συνάντηση αναπτύχθηκε η πορεία προόδου του έργου σε συγκεκριμένα παραδοτέα-πακέτα εργασίας από κάθε εταίρο καθώς και ο καθορισμός των μετέπειτα ενεργειών σχετικά με την διοργάνωση της Εβδομάδας Εκπαίδευσης («White-Shared»Training Week)

Ουσιαστικά, η Εβδομάδα Εκπαίδευσης θα εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με καινούργιες γνώσεις «πράσινης εξειδίκευσης» και κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης βιοαποβλήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς σε μελλοντικές νέες θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •