Η ΔΕΥΑ Σιντικής προσλαμβάνει 4 υπαλλήλους

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (2 Τεχνίτες Υδραυλικούς Δ.Ε., 1 Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικός Δ.Ε. και 1 Χειριστής Μηχανημάτων έργου JCB Δ.Ε.).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 12/11/2018.

Πληροφορίες: 2323 025750, 2327 350140.

Κοινοποίηση