Σέρρες: Κατάσχεσαν φορτίο με λαθραίο κρασί και τσίπουρο

Συνολικά, 281,5 λίτρα κρασιού και 20,75 λίτρα τσίπουρου χύμα κατασχέθηκαν σήμερα 2 Νοεμβρίου από τους υπαλλήλους του Τελωνείου Σερρών, που στελεχώνουν την Κινητή Ομάδα Ελέγχου στον Προμαχώνας. 
 
Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων στη διακίνηση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στον οδικό άξονα Προμαχώνα-Σερρών,  οι υπάλληλοι του Τελωνείου πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Φ. όχημα και κατάσχεσαν συνολικά τα παραπάνω λίτρα κρασιού και τσίπουρου των οποίων η νόμιμη προμήθεια, κατοχή και μεταφορά δεν αποδεικνύονταν από κανένα νόμιμο φορολογικό και τελωνειακό παραστατικό και δεν αποδεικνύονταν η καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων. 
 
Η ενέργεια αυτή, ήτοι η προμήθεια και κατοχή και μεταφορά, εμπορευμάτων (συγκεκριμένα τσίπουρου και κρασιού), που υπόκεινται σε ΕΦΚ, χωρίς την ύπαρξη νόμιμων παραστατικών και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις, (υποβολή αίτησης- υποβολή ΔΕΦΚ- κατάθεση εγγύησης), προκειμένου η διακίνηση των συγκεκριμένων προϊόντων να γίνει υπό την κάλυψη του Α.Σ.Δ.Ε., είχε ως σκοπό τη μη καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο των οφειλόμενων φόρων (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.), και συνιστά τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία), η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 53,54,57, 59 του Ν.2960/2001 περί ΕΤΚ σε συνδυασμό με το 119 Α παρ.2, 142 παρ. 2 και 155 παρ.2 ζ΄ του ιδίου νόμου και του ν2969/01 αρ 7 παρ Ε8. 
 
Η Υπηρεσία προέβη σε ταυτόχρονη κατάσχεση του ως άνω Ι.Χ.Φ οχήματος. 
 
Σε βάρος του υπαιτίου υποβλήθηκε δικογραφία προς τον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών
Κοινοποίηση