1.262.100,00 ευρώ στην Π.Ε. Σερρών από το Υπ. Εσωτερικών για τη μεταφορά μαθητών

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019. Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» η Π.Ε. Σερρών θα λάβει το ποσό του 1.262.100,00 ευρω σύμφωνα με τη λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 11.035.400,00.

Κοινοποίηση