Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ από 1 έως 5/2- Δείτε αναλυτικά τους πίνακες

Από τις 01/02/2019 έως τις 05/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.006.326,11 €, που αφορούν μεταξύ άλλων στην ολοκληρωμένη καπνού, στη διατήρηση αυτόχθονων φυλών, στη νιτρορύπανση και στη βιολογική κτηνοτροφία.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ http://www.opekepe.gr/doc/pliromes/PAYMENTS_OPEKEPE_01022019-05022019.pdf 

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •