Αναφορά Αν. Μεγαλομύστακα για το αμετάθετο των στρατιωτικών

Τη θεσμοθέτηση του αμετάθετου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας αυτών, ζητά από τον Υπουργό Άμυνας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, Αναστάσιος Μεγαλομύστακας.

Στην αναφορά του ο κ. Μεγαλομύστακας τονίζει τα εξής:

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί της προτάσεως της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ)σύμφωνα με την οποία,μετά τη συμπλήρωση 25ετούς συνολικής υπηρε-σίας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μετατίθενται κατά προτεραιότητα στον τόπο πρώτης δηλωθείσας προτίμησής τους, με δυνατότητα αδιάλειπτης παραμονής μέχρι την αποστρατεία τους, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτόν εδρεύει στρατιωτική Μονάδα-Υπηρεσία-Κατάστημα οποιουδήποτε Κλάδου των Ε.Δ., διαφορετικά σε τόπο που απέχει σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 60 χιλιομέτρων από αυτών, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας του τόπου προτίμησης, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

Οι υπηρετούντες στις Ε.Δ. δεν αποτελούν πολιτικούς, αλλά στρατιωτικούς υπαλλήλους και επιβαρύνονται με αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις καθώς και με γενικούς και ειδικούς περιορισμούς. Το μέτρο της μεταθετικότητας μέχρι τα 25 έτη πρέπει να λειτουργήσει ανταποδοτικά λόγω της πρόσθετης επιβάρυνσης (40 έτη) και της αυξανόμενης σωματικής και ψυχικής επιβάρυνσης στο απαιτητικό στρατιωτικό περιβάλλον.

Η εφαρμογή του μέτρου θα προσδώσει:
α. Περιστολή έμμεσου οικονομικού κόστους.
β. Σμίκρυνση άμεσου οικονομικού κόστους.
γ. Αύξηση άμεσης παραγωγικότητας.
δ. Άνοδο έμμεσης παραγωγικότητας.

Σε κάθε περίπτωση κατά το άρθρο 4 του Συντάγματος οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου έχοντας ίσες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα με τους λοιπούς πολιτικούς υπαλλήλους.
Μετά τα παραπάνω προτείνεται μετά τη συμπλήρωση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος να μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον τόπο πρώτης δηλωθείσας προτίμησής του, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτόν εδρεύει στρατιωτική Μονάδα-Υπηρεσία οποιουδήποτε Κλάδου των Ε.Δ., διαφορετικά σε τόπο που απέχει σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 80 χιλιομέτρων από αυτών, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας του τόπου προτίμησης.

Η αποστρατευτική μετάθεση να συντελείται βάσει βαθμού και σε αναπροσαρμοζόμενους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ), οποίοι να στελεχώνονται από προσωπικό δύο «ταχυτήτων-δεξαμενών». Σε κάθε περίπτωση να δημιουργηθεί «δεξαμενή» στελεχών έως 25 έτη υπηρεσίας, λογίζοντας το 62,5% των ανθρωπίνων πόρων των Ε.Δ. και το υπόλοιπο 37,5% (από 25-40 έτη) να καταλογίζεται σε έτερη «δεξαμενή» πλήρωσης των ΠΟΥ.

Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής να εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ και ισότιμες αναγνωρισμένες σχολές αυτών λόγω των ιδιαίτερων παρεχόμενων κινήτρων, οικονομικών και σταδιοδρομικής εξέλιξης στην ανώτατη στρατιωτική ιεραρχία, καθώς και οι αιτούντες τοποθέτησης σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Συνεπώς το κρίσιμο ποσοστό 37,5% που θα περιέρχονται σε αποστρατευτική μετάθεση 25 ετών, απομειώνεται δυναμικά ενώ παράλληλα ενισχύεται το ποσοστό 62,5% προς πλήρωση των ευαίσθητων επιχειρησιακά Μονάδων με έμπειρα Στελέχη.

Εν πάσει περιπτώσει το Σωματείο μας θεωρεί ότι η εφαρμογή του ανωτέρου μέτρου δεν διαταράζει την υπηρεσιακή ευρυθμία των Ε.Δ. καθόσον επί πολλά έτη λειτουργούσε με τη δυνατότητα της ελάχιστης παραμονής και δυνάμενης αποστρατείας των 25 ετών.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •