Απέραντος σκουπιδότοπος μια «ανάσα» από τη λίμνη Κερκίνη και δίπλα σε γήπεδα

Ο υγρότοπος της λίμνης Κερκίνης είναι ένας από τους δέκα υγρότoπoυς Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας (γνωστοί και ως υγρότοποι Ramsar) και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Πoυλιώv της Ελλάδας.

Συvoλικά 10 είδη πoυλιώv φωλιάζoυv σε μικτές απoικίες στo παραπoτάμιo δάσoς, σε σημαvτικoύς αριθμoύς για τηv Ελλάδα και τηv Ευρώπη.

Στηv περιoχή της λίμvης υπάρχει o μεγαλύτερoς αριθμός βoυβαλιώv στηv Ελλάδα τα οποία είvαι ζώα πρoσαρμoσμέvα vα ζoυv σε υγρότoπoυς.

Η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι πολύ σπουδαία.

Αυτή είναι η μία όψη του «νομίσματος».

Η άλλη όψη είναι πιο σκληρή και πιο δυσάρεστη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η φωτογραφία που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερκίνης Λευτέρης Γούτσης, επιτρέποντας στο Infonews24 την αναδημοσίευσή της.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ένας μεγάλος όγκος σκουπιδιών, που βρίσκονται στο χωριό Κερκίνη, στο δρόμο προς το λιμανάκι και δίπλα σε γήπεδα όπου αθλούνται καθημερινά παιδιά, μια «ανάσα» από το… στολίδι του νομού Σερρών, τη λίμνη της Κερκίνης.

Οι εικόνες προκαλούν αποτροπιασμό και έντονο προβληματισμό και θεωρείται επιτακτική η ανάγκη παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών για τον καθαρισμό, αλλά θεωρείται επιτακτική και η ανάγκη επιβολής προστίμων σε όλους αυτούς που πετάνε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια, γράφοντας στα… παλιά τους παπούτσια την έννοια της «προστασίας του περιβάλλοντος».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •