Έρχονται προσλήψεις στην ΕΥΑ Θεσσαλονίκης

Το «πράσινο φως» από το ΥΜΑ-Θ πήραν την προηγούμενη εβδομάδα δυο μείζονος σημασίας αποφάσεις για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση της λειτουργίας της ΕΥΑΘ: η νέα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, που φέρνει μειώσεις για πρώτη φορά στους λογαριασμούς του νερού, και η πρόσληψη άλλων 80 τακτικών υπαλλήλων με διαφανείς διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική για την επόμενη πενταετία (2019-2023), που αποφάσισε το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ κι η οποία έχει τη σύμφωνη γνώμη του ΥΜΑ-Θ, αναμένεται να επιφέρει μειώσεις σε λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης οικιακών καταναλωτών και επαγγελματιών, στη λογική της «ενθάρρυνσης» των χαμηλών καταναλώσεων και της αποφυγής της σπατάλης του πολύτιμου φυσικού πόρου.

Με αυτήν την κλιμάκωση στην τιμολόγηση (χαμηλότερες τιμές για μικρές καταναλώσεις και αύξηση τιμών στις μεγαλύτερες κλίμακες), μειωμένους θα δουν τους λογαριασμούς τους όλοι οι καταναλωτές που ξοδεύουν έως και 120 κ.μ. νερό το τετράμηνο (το 99,4%, δηλαδή, της κατηγορίας των οικιακών καταναλωτών).

Την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ για τα επόμενα χρόνια διατρέχει η εμπεδωμένη αντίληψη της διοίκησης ότι αφενός το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινό αγαθό και, αφετέρου, ότι μέρος των κερδών της εταιρείας οφείλει να επιστρέφεται ως «κοινωνικό μέρισμα» στους πολίτες.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •