Προστασία των αγροτών και των μικρών επιχειρήσεων από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πραγματοποιούνται σε όλους τους τομείς, όταν όμως αυτό συμβαίνει στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Την Τρίτη 12 Μαρτίου, η ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε νέα ευρωπαϊκή οδηγία, που στοχεύει στη διασφάλιση δικαιότερης μεταχείρισης τόσο των αγροτών όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ευάλωτες σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από μεγάλους επιχειρηματικούς εταίρους, όπως τα σούπερ μαρκετ ή πωλητές λιανικής.

Τι είναι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές;

Αθέμιτες είναι οι εμπορικές πρακτικές που στρεβλώνουν σε μεγάλο βαθμό την καλή εμπορική συμπεριφορά και είναι αντίθετες με την καλή πίστη και τις θεμιτές συναλλαγές. Τυπικά επιβάλλονται μονομερώς, από ένα ισχυρότερο μέλος σε ένα ασθενέστερο.
Μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα στάδια της εμπορικής σχέσης των δύο μελών: κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή στη φάση μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Οι επιπτώσεις

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να:
-απειλήσουν την επιβίωση των μικρότερων παραγωγών
-αποθαρρύνουν μικρότερες επιχειρήσεις από την πρόσβαση σε νέες αγορές ή επενδύσεις σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες
-δημιουργήσουν απροσδόκητα κόστη ή χαμηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα για τον ασθενέστερο εμπορικό εταίρο
-οδηγήσουν σε υπερπαραγωγή και να προκαλέσουν απόβλητα τροφίμων

Τι αλλάζουν οι νέοι κανόνες;

Οι νέοι κανόνες θα προστατεύουν τους μικρής και μεσαίας κλίμακας προμηθευτές που έχουν ετήσιο τζίρο μικρότερο από 350 εκατομμύρια ευρώ. Καλύπτει παραγωγούς, συνεταιρισμούς, μεταποιητές τροφίμων και λιανοπωλητές. Οι κανόνες ισχύουν επίσης για τους προμηθευτές εκτός ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν:
-την καθυστέρηση πληρωμών για προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί
-τις καθυστερημένες μονομερείς ακυρώσεις ή αναδρομικές αλλαγές των παραγγελιών
-την άρνηση του αγοραστή να υπογράψει γραπτό συμβόλαιο με τους προμηθευτές τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των παραγωγών)
-την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην ΕΕ αποτελείται από:
-000 επεξεργαστές
-2,8 εκατομμύρια διανομείς και λιανοπωλητές
-11 εκατομμύρια αγροκτήματα
-500 εκατομμύρια καταναλωτές

Επόμενα βήματα

Πριν τεθούν σε εφαρμογή οι κανόνες πρέπει να εγκριθούν και από το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα έχουν δύο χρόνια για να τους ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •