Πρόστιμο σε εταιρεία που προμήθευσε “ύποπτη” βενζίνη σε πρατήριο των Σερρών

Με την υπ΄ αριθμ. 247073(1547)25-4-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Σερρών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) στην εταιρία CORAL A.E. για παράβαση του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 εδ. ii της υπ΄ αριθμ. Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/7-7-2010 (ΦΕΚ Β΄/1039), γιατί σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Παππά Γεωργίου στις Σέρρες, ελήφθη δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 97 ron που εξετάστηκε από την αρμόδια χημική υπηρεσία και βρέθηκε μη κανονικό, διότι περιείχε κινιζαρίνη, η οποία χρησιμοποιείται ως ιχνηθέτης για την αμόλυβδη βενζίνη 95 ron.

Το δείγμα βυτίου της προμηθεύτριας εταιρίας CORAL A.E. βρέθηκε επίσης μη κανονικό.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •