Σε ΦΕΚ οι Συνέργειες πανεπιστημίων & ΤΕΙ- Ποιες Σχολές και ποια τμήματα θα λειτουργήσουν στις Σέρρες

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, ΓΑΚ και λοιπές διατάξεις».

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα.

Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, συμπεριλαμβάνεται πλέον και το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών).

Οι σχολές και τα τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που θα λειτουργήσουν στις Σέρρες, είναι τα εξής:

1. Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
– Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες.
– Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες.

2. Σχολή Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
– Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.
– Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες.
– Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.
– Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες.
– Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
– Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
– Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

3. Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
– Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες.
– Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς.

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, γ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του.

Τα Ινστιτούτα που θα λειτουργήσουν στις Σέρρες είναι τα εξής:
– Αστικού Περιβάλλοντος, με έδρα τις Σέρρες,
– Βιομηχανικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Γεωργίας, με έδρα τις Σέρρες.

Κοινοποίηση