Πρωτιά για το Γυμνάσιο Νιγρίτας στους μαθητικούς αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Μία μεγάλη διάκριση πέτυχε το Γυμνάσιο Νιγρίτας, που κέρδισε την πρωτιά ανάμεσα στους 8 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας στους 3ους Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο: «Η γλώσσα μου … ο κόσμος μου».

Στους αγώνες συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.

Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στους Αγώνες να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς/μονοτροπικού και ασυνεχούς/πολυτροπικού λόγου.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •