Σε ποιο Δήμο των Σερρών η αποχή έφτασε το 54%- Σε υψηλά επίπεδα η αποχή σε όλους τους Δήμους

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η αποχή τόσο σε επίπεδο νομού Σερρών, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της αποχής στους Δήμους του νομού Σερρών, αλλά και στην Π.Κ.Μ., έχουν ως εξής:

Δήμος Αμφίπολης (Στο 78,79% των εκλογικών τμημάτων)

Εγγεγραμμένοι: 6.702
Συμμετοχή: 53%
Αποχή: 47%

Δήμος Βισαλτίας (Στο 78,87% των εκλογικών τμημάτων)

Εγγεγραμμένοι: 15.594
Συμμετοχή: 55%
Αποχή: 45%

Δήμος Εμμανουήλ Παππά (Στο 72,55% των εκλογικών τμημάτων)

Εγγεγραμμένοι: 15.550
Συμμετοχή: 51 %
Αποχή: 49%

Δήμος Ηράκλειας (Στο 60,94% των εκλογικών τμημάτων)

Εγγεγραμμένοι: 10.112
Συμμετοχή: 51%
Αποχή: 49%

Δήμος Νέας Ζίχνης (Στο 64,10% των εκλογικών τμημάτων)

Εγγεγραμμένοι: 6.337
Συμμετοχή: 55%
Αποχή: 45%

Δήμος Σερρών (Στο 56,13% των εκλογικών τμημάτων)

Εγγεγραμμένοι: 31.956
Συμμετοχή: 55%
Αποχή: 45%

Δήμος Σιντικής (Στο 78,26% των εκλογικών τμημάτων)

Εγγεγραμμένοι: 24.212
Συμμετοχή: 46%
Αποχή: 54%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Στο 78,19% των εκλογικών τμημάτων)

Εγγεγραμμένοι: 780.136
Συμμετοχή: 59%
Αποχή: 41%

Κοινοποίηση