Σύστημα εξάτμισης αυτοκινήτου


Το σύστημα της εξάτμισης των αυτοκινήτων, αποτελείται από μεταλλικές σωληνώσεις. Η χρήση του αποσκοπεί στην εξαγωγή και το καθάρισμα των καυσαερίων των κινητήρων εσωτερικής καύσης, παρέχοντας παράλληλα μείωση του θορύβου που παράγεται από τη λειτουργία του. Ο αριθμός των τμημάτων του, ενδέχεται να είναι διαφορετικός με βάση το μέγεθος και το σκοπό χρήση του οχήματος, την ισχύ του κινητήρα του και τον τύπο του καυσίμου. Τις περισσότερες φορές, μια κανονική εξάτμιση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα:

Πολλαπλή εξαγωγής. Το συγκεκριμένο τμήμα τοποθετείται κατευθείαν στον κινητήρα και συλλέγει τα καυσαέρια όταν αυτός λειτουργεί και τα στέλνει μέσα από τη σωλήνα της εξάτμισης στον καταλυτικό μετατροπέα. Οι σύγχρονες πολλαπλές εξαγωγής διαθέτουν αισθητήρες οξυγόνου που
επιτρέπουν στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων και να αυξήσει τη φιλικότητα του οχήματος προς το περιβάλλον.

Φίλτρο σωματιδίων. Το συγκεκριμένο τμήμα εξοπλίζει αποκλειστικά τους κινητήρες ντίζελ. Συγκρατεί την αιθάλη κατά τη ροή των καυσαερίων και τη μετατρέπει σε CO2, κρατώντας καθαρό τον αέρα του περιβάλλοντος.

Καταλυτικός μετατροπέας. Το συγκεκριμένο τμήμα ασκεί έλεγχο στα εκπεμπόμενα καυσαέρια, μετατρέποντας τις τοξικές ουσίες και τους ρύπους των καυσαερίων σε χαμηλότερης τοξικότητας υλικά. Η λειτουργία του έχει ως βάση την οξείδωση και την μειωτική αντίδραση. Η χρήση του γίνεται και στους κινητήρες βενζίνης, αλλά και στους κινητήρες ντίζελ.

Συνδετικοί σωλήνες. Πρόκειται για σωλήνες με διάφορες διαμέτρους που διασφαλίζουν τη ροή των καυσαερίων από τον κινητήρα στο σιγαστήρα (σιλανσιέ).

Σιγαστήρας (σιλανσιέ). Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, τα φίλτρα σωματιδίων και οι καταλυτικοί μετατροπείς μειώνουν σε μεγάλο ποσοστό τον παραγόμενο θόρυβο, έτσι ο σιγαστήρας (σιλανσιέ) τοποθετείται στο οπίσθιο άκρο του συστήματος της εξάτμισης. Ο βασικός λόγος ύπαρξης του σιγαστήρα (σιλανσιέ) είναι να μειώνει τον παραγόμενο, από τη λειτουργία του αυτοκινήτου, θόρυβο.

Το σύστημα της εξάτμισης δέχεται μόνιμα υψηλή καταπόνηση, η οποία προκύπτει από την υψηλή θερμοκρασία της καύσης του μείγματος καυσίμου-αέρα, τους κραδασμούς που παράγονται από τον κινητήρα και τις δονήσεις του αμαξώματος του αυτοκινήτου (κυρίως στους κακής ποιότητας δρόμους).

Παράλληλα, το σύνολο των τμημάτων του συστήματος της εξάτμισης, θα πρέπει να έχουν αντοχή στην εξωτερική διάβρωση που προκύπτει από την υψηλή θερμοκρασία των αερίων, την επιρροή των αντιδραστηρίων του οδοστρώματος, την υγρασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην εσωτερική διάβρωση που προκύπτει από τις συμπυκνώσεις νερού και άλλων ουσιών στο εσωτερικό του συστήματος.

Οι συνηθέστερες ζημιές του συστήματος της εξάτμισης είναι οι εξής:
Κάψιμο,
Ζημιές λόγω διάβρωσης,
Φθορές λόγω τριβής,
Ζημιές που προκύπτουν από το πέρασμα του αυτοκινήτου πάνω από
αντικείμενα, όπως οι πέτρες,
Ζημιές των στοιχείων στερέωσής του.

Από την άλλη πλευρά, οι καταλυτικοί μετατροπείς και τα φίλτρα σωματιδίων ενδέχεται να φράξουν και να δεχτούν επιμολύνσεις ή φυσικές ζημιές, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του κινητήρα.

Λεπτομέρειες για το σύστημα εξάτμισης μπορείτε να βρείτε εδώ Antallaktikaonline.gr.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •