«Καμπάνα» για Σερραίο εκδότη από το Τριμελές Εφετείο Πληµµεληµάτων

Σε εννέα μήνες φυλάκισης καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Πληµµεληµάτων Θεσσαλονίκης τον Σερραίο εκδότη Αθανάσιο Αραμπατζή, για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθµ.352/2019 απόφασή του, το Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων Θεσσαλονίκης εκήρυξε ένοχο τον δηµοσιογράφο Αθανάσιο Αραµπατζή του Αλεξάνδρου και επέβαλε σ’ αυτόν συνολική ποινή φυλάκισης εννέα (9) µηνών για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης διά του τύπου κατ’ εξακολούθηση και της εξύβρισης, τις οποίες ετέλεσε σε βάρος του ∆ηµάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη, ισχυριζόµενος γεγονότα που εγνώριζε ότι ήταν ψευδή και µπορούσαν να βλάψουν την τιµή και την υπόληψη του ∆ηµάρχου, καθόσον τον εµφάνιζαν να συµπεριφέρεται απρεπώς, προς βλάβη των συµφερόντων του ∆ήµου Σερρών και ενείχαν αµφισβήτηση της προσωπικής εντιµότητας και κοινωνικής του αξιοπρέπειας.

Κοινοποίηση