43 Σερραϊκές επιχειρήσεις στη λίστα των μεγαλοοφειλετών της ΑΑΔΕ-Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι λίστες

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τις λίστες με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου. Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε τα ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων χθες και εντός λίστας υπάρχουν 43 Σερραϊκές επιχειρήσεις, που βρίσκονται στην πόλη των Σερρών αλλά και στην περιφέρεια.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποιούνται ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων με:
α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).
β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
Δείτε εδώ τις σχετικές λίστες που δημοσίευσε η ΑΑΔΕ
Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •