Αθ. Ματάκος: «Με υπερσύγχρονα μηχανήματα εξοπλίζεται το νοσοκομείο Σερρών»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Α «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΤΠΑ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σας ενημερώνει ότι μετά την απόφαση ένταξης της πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών» από το Υπουργείο Υγείας, προϋπολογισμού 445.500 € έχει ξεκινήσει η προμήθεια των υπερσύγχρονων μηχανημάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, την οποία υπογράφει ο Διοικητής Αθανάσιος Ματάκος, ήδη το ίδρυμα έχει προμηθευτεί:
1. Ένα Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο και ένα μηχάνημα Φακοθρυψίας για τις ανάγκες της Οφθαλμολογικής κλινικής.
2. Πέντε Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Στον επόμενο μήνα θα γίνει η παραλαβή τριών αναπνευστήρων και τεσσάρων καπνογράφων για τις ανάγκες την Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και δύο Αναισθησιολογικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των χειρουργείων.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •