Ελλάδα και Κύπρος στη κορυφή της λίστας με τις καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη

Η Ευρώπη έχει αμέτρητες πανέμορφες παραλίες και σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΟΠ, το 96% πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ασφάλεια του νερού.

Περίπου το 85% των παραλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε το 2018 ως «εξαιρετικό» στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Οι παραλίες αυτές ήταν δηλαδή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους απαλλαγμένες από ρύπους επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας με τις χώρες με άριστη ποιότητα παράκτιων υδάτων κολύμβησης.

Κοινοποίηση