Ποια είναι τα 11 επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα


Η εξέλιξη της τεχνολογίας, και η 4 η βιομηχανική επανάσταση (που φέρνει εξελίξεις όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud, τα big data και η οικονομία της πλατφόρμας), αλλάζουν τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη φύση της εργασίας.

Διάφορα επαγγέλματα αποδομούνται, άλλα αλλάζουν, και νέα δημιουργούνται, καθώς μεταβάλλονται οι ανάγκες σε δεξιότητες κάθε κλάδου, αλλά και κάθε επιχείρησης.

Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου της εκστρατείας επικοινωνίας του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) με τίτλο «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον».

Η σημερινή κατάσταση

Στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης και το ευρύ φάσμα επιλογών που προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο βαθμίδων, διαδρομών και ειδικοτήτων, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας και εντοπίζουν ελλείψεις, τόσο τεχνικών όσο και οριζόντιων δεξιοτήτων, στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Παρότι η ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα είναι σημαντική, παραδοσιακά, η συντριπτική πλειονότητα των νέων (και των οικογενειών τους) στοχεύει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ

Υπάρχουν, όμως, επαγγέλματα με μέλλον, ειδικότητες και δεξιότητες που θα χρειασθεί η ελληνική οικονομία για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Στην εκστρατεία ενημέρωσης του ΣΕΒ «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον», παρουσιάζεται η καθημερινότητα σε επαγγέλματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις προκλήσεις των επιχειρήσεων σήμερα. Επίκεντρο είναι οι εργαζόμενοι και οι βιωματικές εμπειρίες τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Από τα επαγγέλματα που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, επελέγησαν τα εξής 11:

Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Αυτοματισμών
Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Χειριστής μηχανημάτων έργου

Στόχοι της εκστρατείας επικοινωνίας του ΣΕΒ είναι:

• Η ανάδειξη των προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εύρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές,
• Η προβολή επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που θα είναι σε ζήτηση στη χώρα την επόμενη δεκαετία,
• Η ενημέρωση των νέων εργαζομένων, των φοιτητών, των μαθητών και των ανέργων για τις διαδρομές σε επαγγέλματα με προοπτική,
• Η ανάδειξη της ανάγκης για προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας προκειμένου να εφοδιάζει το ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες,
• Η ευαισθητοποίηση Πολιτείας και εκπαιδευτικών φορέων, στην ανάγκη προσαρμογής στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας,
• Η βελτίωση της ελκυστικότητας επιλεγμένων τεχνικών επαγγελμάτων με προοπτική.

Γιατί αυτά τα 11 επαγγέλματα;

• Σε αυτά απασχολούνται περισσότεροι από 240.000 εργαζόμενοι. Οι 80.000 περίπου από αυτούς απασχολούνται στη μεταποίηση και σε άλλους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
• Το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
• Οι μισθοί και η απασχόληση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας,
• Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού,
• Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά,
• Βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

20 Shares