Τα πόθεν έσχες των Σερραίων βουλευτών- Πόσα δήλωσαν


Ανακοινώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών, για τα έτη 2016, 2017 & 2018 και φυσικά και των Σερραίων βουλευτών.

Αραμπατζή Φωτεινή

2018
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 38.551,79€
Από ακίνητα: 16.400,00€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2018 (Χρήση 2017) της κ. Αραμπατζή.

2017
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 27.219,55€
Από ακίνητα: 16.800,00€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2017 (Χρήση 2016) της κ. Αραμπατζή.

2016
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 27.628,06€
Από ακίνητα: 16.000,00€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (Χρήση 2015) της κ. Αραμπατζή.

Καραμανλής Κωνσταντίνος

2018
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 31.592,64€
Από ακίνητα: 381,00€
Η σύζυγός του δήλωσε:
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 3.617,24€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2018 (Χρήση 2017) του κ. Καραμανλή.

2017
Άλλη περίπτωση: 49.597,26€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 20.353,94€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2017 (Χρήση 2016) του κ. Καραμανλή.

2016
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 74.537,84€
Διάθεση περιουσιακών στοιχείων: 7.000,00€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (Χρήση 2015) του κ. Καραμανλή.

Κόλλια Τσαρουχά Μαρία

2018
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 37.685,28€
Ο σύζυγός της δήλωσε:
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 21.394,35€
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 797,36€
Από ακίνητα: 6.720,00€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2018 (Χρήση 2017) της κ. Κόλλια Τσαρουχά.

2017
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 25.303,08€
Άλλη περίπτωση: 47.414,76€
Ο σύζυγός της δήλωσε:
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 21.821,88€
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 302,72€
Από ακίνητα: 6.720,00€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2017 (Χρήση 2016) της κ. Κόλλια Τσαρουχά.

2016
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 27.922,03€
Άλλη περίπτωση: 48.339,41€
Ο σύζυγός της δήλωσε:
Από ακίνητα: 6.720,00€
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 1.220,44€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 21.598,64€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (Χρήση 2015) της κ. Κόλλια Τσαρουχά.

Λεονταρίδης Θεόφιλος

2018
Από ακίνητα: 900,00€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 19.630,87€
Η σύζυγός του δήλωσε:
Από ακίνητα: 1.200,00€
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 13.729,70€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2018 (Χρήση 2017) του κ. Λεονταρίδη.

2017
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 21.276,12€
Η σύζυγός του δήλωσε:
Από ακίνητα: 720,00€
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 2.600,81€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2017 (Χρήση 2016) του κ. Λεονταρίδη.

2016
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 25.987,91€
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 121,62€
Η σύζυγός του δήλωσε:
Από ακίνητα: 720,00€
Άλλη περίπτωση: 320,00€
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 6.217,42€
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 121,61€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (Χρήση 2015) του κ. Λεονταρίδη.

Μεγαλομύστακας Αναστάσιος

2018
Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα: 287,35€
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 19.741,04€
Άλλη περίπτωση (εισόδημα βουλευτικής αποζημίωσης): 7.014,87€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 36.177,55€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2018 (Χρήση 2017) του κ. Μεγαλομύστακα.

2017
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 19.100,09€
Άλλη περίπτωση (βουλευτική αποζημίωση ‘απαλλασσόμενα’): 52.361,76€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 31.822,36€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2017 (Χρήση 2016) του κ. Μεγαλομύστακα.

2016
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 18.396,58€
Άλλη περίπτωση: 15.452,22 €
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 16.977,31€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (Χρήση 2015) του κ. Μεγαλομύστακα.

Σταμπουλή Αφροδίτη

2018
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 33.094,44€
Από ακίνητα: 714,00€
Άλλη περίπτωση: 4.728,75€
Ο σύζυγός της δήλωσε:
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 35.616,55€
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 9.936,00€
Αναδρομικά προηγούμενων ετών: 3.977,09€
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 380,90€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2018 (Χρήση 2017) της κ. Σταμπουλή.

2017
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 20.712,24€
Από ακίνητα: 714,00€
Άλλη περίπτωση: 51.998,01€
Ο σύζυγός της δήλωσε:
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 33.101,64€
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 9.048,00€
Αναδρομικά προηγούμενων ετών: 3.363,36€
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 1.378,51€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2017 (Χρήση 2016) της κ. Σταμπουλή.

2016
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 18.509,48€
Από ακίνητα: 714,00€
Άλλη περίπτωση: 51.467,66€
Ο σύζυγός της δήλωσε:
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 32.918,43€
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 1.660,57€
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 8.208,00€
Αναδρομικά προηγούμενων ετών: 6.526,48€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (Χρήση 2015) της κ. Σταμπουλή.

Τζελέπης Μιχάλης

2018
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 71,34€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 104.855,73€
Άλλη περίπτωση: 4.437,75€
Η σύζυγός του δήλωσε:
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 9.588,12€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2018 (Χρήση 2017) του κ. Τζελέπη.

2017
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 36,94€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 88.838,26€
Άλλη περίπτωση: 51.561,51€
Η σύζυγός του δήλωσε:
Άλλη περίπτωση: 300,00€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 9.588,12€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2017 (Χρήση 2016) του κ. Τζελέπη.

2016
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 7,52€
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 82.329,62€
Άλλη περίπτωση: 15.379,47€
Η σύζυγός του δήλωσε:
Συνολικό καθαρό εισόδημα: 9.733,99€
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 27.010,00€
Δείτε αναλυτικά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (Χρήση 2015) του κ. Τζελέπη.

37 Shares