Ποιες επιβαρύνσεις για τις κάρτες ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα- Χρέωση ακόμη για την επανέκδοση PIN


«Η Εθνική Τράπεζα συνεκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, τροποποιεί τις επιβαρύνσεις των καρτών της» τονίζεται αρχικά στη σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ.

Οι εκάστοτε επιβαρύνσεις και τα έξοδα συναλλαγών παρατίθενται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, το οποίο είναι διαθέσιμο στον κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της.

Αναλυτικά, οι χρεώσεις έχουν ως εξής:

-Εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης κατόπιν δήλωσης απώλειας/κλοπής/φθοράς/μη αυτοματοποιημένης ανανέωσης: 6€.

-Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ τρίτων εντός ευρωζώνης: 0,20€.

-Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ τρίτων εκτός ευρωζώνης: 0,30€.

-Αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων σε ΑΤΜ ΕΤΕ (mini statement): 0,15€.

-Επανέκδοση PIN ανεξαρτήτως τρόπου παραλαβής του: 3€.

-Εφάπαξ συνδρομή ανανέωσης: 6€.

45 Shares