Η εκμίσθωση των εργοστασίων Σερρών και Πλατέος στη γενική συνέλευση της ΕΒΖ


Το θέμα της εκμίσθωσης των δύο εργοστασίων Σερρών και Πλατέος, είναι το ένα από αυτά που θα τεθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στα γραφεία της ΕΒΖ, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση της εκμίσθωσης από την ΕΒΖ των εργοστασίων Σερρών και Πλατέος.

2. Τροποποίηση Άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΒΖ σχετικά με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

57 Shares