Ημερίδα διαβούλευσης για την ΚΑΠ στις Σέρρες


Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σας καλούν σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, στις Σέρρες, στο Ξενοδοχείο PHILIPPOS XENIA.

Στην ημερίδα θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020. Στόχος της ημερίδας είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

ΠΡΟΓΡΑΜΜA

16:00 – 16:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Συντονισμός ημερίδας
Μ-Χ. Μακρανδρέου, ΕΥΔ ΠΑΑ – Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας

16:30 – 17:00 Χαιρετισμοί
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων κ. Φ. Αραμπατζή

17:00 – 17:15 Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτα

17:15 – 20:00 Διεξαγωγή διαδικασίας διαβούλευσης
Καταγραφή της άποψης των συμμετεχόντων μέσω ερωτηματολογίου
Εισηγήσεις θεματικών ερωτήσεων:
Α. Αθανασοπούλου, ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Προγραμματισμού
Κ. Αποστολόπουλος, ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
Χ. Θεοδωρίδου, Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Σχέσεων – Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ

20: 00 – 20:30 Συμπεράσματα και τελικές επισημάνσεις από τον Γενικό Γραμματέα κ. Κ. Μπαγινέτα
Λήξη Ημερίδας

26 Shares