Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών


Νέα απόφαση για τη λειτουργία των σχολείων, για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την απόφαση, στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία μαθημάτων, αλλά θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής, δηλαδή την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα.

Επιπλέον, τη συγκεκριμένη μέρα δύναται να πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.