Ελλείψεις ογκολογικών φαρμάκων σε νοσοκομεία της χώρας


Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνει ότι λόγω προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία κάποιων σκευασμάτων, συγκεκριμένα ογκολογικών φαρμάκων, παρατηρούνται ελλείψεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στην Ελληνική αγορά.

Ο ΕΟΦ αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό με έκτακτες εισαγωγές προϊόντων, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της πλατίνας που εισήχθη μέσω ΙΦΕΤ και ήδη αποκαθίσταται σταδιακά ο εφοδιασμός των νοσοκομείων της χώρας.

28 Shares