Η πρόσληψη υδρονομέων στο Δ.Σ. Νέας Ζίχνης την ερχόμενη Τετάρτη


Το θέμα της πρόσληψης υδρονομέων, είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στις 2 το μεσημέρι.

Αναλυτικά, τα 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα εξής:

1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

3. Αποδοχή της Α.Π. 83448/22-11-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση του Δήμου με το ποσό των 150.000,00 € στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσεων υλικών».

4. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Νέας Ζίχνης».

5. Ενημέρωση δημοτικών συμβούλων και ΟΤΑ περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης 4.000 τ.μ. εκ των υπ’αριθμ. 734 και 437 κοινοχρήστων αγροτεμαχίων της κοινότητας Μυρκίνου για τη δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

7. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Δραβήσκου για πολιτιστικό σύλλογο «Δράβησκος» για στέγαση των γραφείων του συλλόγου.

8. Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε γεωτεμάχιο αγροκτήματος Μυρρίνης.

9. Έγκριση ονοματοθεσίας οδού στην κοινότητα Αλιστράτη.

10. Εξέταση της αίτησης της εταιρίας ORTILAND IKE TELECOMMUNICATIOS για την άδεια χρήσης τοποθέτησης τεχνολογικού εξοπλισμού σε χώρους, οι οποίοι βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου.

11. Έγκριση εκτέλεσης έργων από τη ΔΕΔΔΗΕ Σερρών, ύψους 3.472,26 € στην κοινότητα Νέας Ζίχνης.

12. Έγκριση έκδοσης άσκησης υπαίθριου εμπορίου στην παραγωγό Σιδηροπούλου Χρυσούλα, κάτοικο Αλιστράτης.

13. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

14. Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 259/2008 απόφασης της Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πρακτικών ανταλλαγής αγροτεμαχίων μεταξύ του Δήμου και του Εμμανουηλίδη Δημητρίου, κατοίκου Μεσορράχης, για την κατασκευή του κοινωφελούς έργου «Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού στο ύψος του Τ.Δ. Μεσορράχης».

15. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 244/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πρακτικών ανταλλαγής αγροτεμαχίων μεταξύ του Δήμου και του Παπουτσόγλου Αναστασίου, κατοίκου Δραβήσκου, για την κατασκευή του κοινωφελούς έργου «Κατασκευή Γέφυρας ποταμού Αγγίτη».

16. Έγκριση ανταλλαγής αγροτεμαχίων μεταξύ του Δήμου και της Πασχαλίας Αργυρίου, κατοίκου Μεσορράχης, για την κατασκευή κοινωφελούς έργου «Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού στο ύψος του Τ.Δ. Μεσορράχης».

17. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 108/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μελέτες ύδρευσης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

18. Έγκριση της υπ’αριθμ. 1/2020 μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση», προϋπολογισμού 250.000,00 €.

19. Έγκριση παράτασης της δημοπρασίας εκμίσθωσης των κοινοχρήστων εκτάσεων της κοινότητας Αλιστράτης για ένα (1) χρόνο.

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης στην κατασκευή του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Γαζώρου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

21. Έγκριση δεύτερου (2ου) ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμων», αναδόχου Τσιαμπακάρη Δημήτριου.

22. Πρόσληψη υδρονομικών οργάνων αρδευτικών δικτύων για την αρδευτική περίοδο έτους 2020.

23. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

24. Έγκριση παραχώρησης κλειστού γυμναστηρίου εντός του αυλείου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Νέας Ζίχνης για διοργάνωση αποκριάτικου χορού στις 29-02-2020 (από τις 16:00 μέχρι 22:00) από τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νέας Ζίχνης.

25. Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικονομικού έτους 2019.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •