ΕΥΑΘ: Θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών πρώην ΤΕΙ


Η ΕΥΑ Θεσσαλονίκης πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριες των πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.

Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο αίτησης που υπάρχει στην ανακοίνωση από την Τετάρτη 04.03.2020 και μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε ηλεκτρονικά στο [email protected] είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος) και ώρες 10.00-12.00.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα ενημερωθούν με email ή τηλεφωνικά θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.

Δικαιολογητικά:
• Σύμβαση από τη Σχολή (σε 3 αντίγραφα αν η πρακτική είναι μέσω ΟΑΕΔ ή σε 4 αντίγραφα αν είναι μέσω ΕΣΠΑ),
• Βεβαίωση της Σχολής ότι έχουν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (σε πρωτότυπο),
• Φωτοτυπία της ταυτότητας (και οι 2 όψεις),
• Φωτοτυπία του εγγράφου που αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ),
• Φωτοτυπία του εγγράφου «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ»,
• Φωτοτυπία της βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
• Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αν δεν υπάρχει θα ενημερωθείτε από την εταιρεία σχετικά).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •