Ποιες υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών αναστέλλονται προσωρινά


Με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών αναστέλλει τις υπηρεσίες προς το κοινό (υπηρεσία δανεισμού, κέντρο πληροφόρησης, αναγνωστήριο, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις).

Το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο της προληπτικής αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα μας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •