Αναστέλλει τις λαϊκές αγορές Ν. Μπάφρας και Ροδολίβους ο Δήμος Αμφίπολης


Ο Δήμος Αμφίπολης αναστέλλει προσωρινά και για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας, τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στις κοινότητες Νέας Μπάφρας και Ροδολίβους του ∆ήµου Αµφίπολης.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια», στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των δηµοτικών καταστηµάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •