Ποια μέτρα έλαβε ο Δήμος Ηράκλειας


Ο Δήμαρχος Ηράκλειας με αίσθημα ευθύνης στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού SARS–COV-2 έλαβε την υπ’ αριθμ. 300/2020 Απόφαση με ΑΔΑ 9ΙΕΨΩΡΤ-09Ω .

Τα μέτρα έχουν ως εξής:

• Ενημέρωση των δημοτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

• Οι υπηρεσίες του δήμου θα δέχονται κοινό τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή από τις 9:00 π.μ έως τη 13:00 μ.μ. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες του Ληξιαρχείου για δηλώσεις θανάτου.

• Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή μόνο με ραντεβού από τις 9:00π.μ έως 15:00μ.μ.

• Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων των ιδιοκτησιών, λόγω παράτασης της προθεσμίας μέχρι 30-06-2020.

• Όλα τα συλλογικά όργανα του δήμου δεν θα συνεδριάζουν δια ζώσης.

• Όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων αναβάλλονται.

• Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα γίνονται αποδεκτές.

• Εργαζόμενοι του δήμου που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δε θα εξυπηρετούν κοινό.

• Οι εργαζόμενοι του Νομικού Προσώπου «Φ.Ο.Π.Η» που έχει ανασταλεί η λειτουργία του θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπου κρίνεται απαραίτητο.

• Άμεση προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για το προσωπικό του Δήμου.

• Κάθε Σάββατο θα γίνεται απολύμανση των χώρων του Δήμου.

• Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» όπου κρίνεται αναγκαίο θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες στους ωφελούμενους.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •