Από θυρίδα ασφαλείας θα εξυπηρετούνται οι πολίτες στα φαρμακεία


Από το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνεται ότι λόγω των παρουσών ειδικών συνθηκών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φαρμακοποιός αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες εντός του Φαρμακείου, παρέχεται η δυνατότητα της εξυπηρέτησης από την ειδική θυρίδα ασφαλείας εξυπηρέτησης του κοινού, κατ’ αναλογία εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1963/1991.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •