Προσωρινή δομή κοινωνικής πολιτικής συστήθηκε στο Δήμο Αμφίπολης

Η λειτουργία προσωρινής δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVΙD 19, στο πλαίσιο της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, αποφασίσθηκε από το Δήμο Αμφίπολης.

Η δομή αυτή στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την διάδοση του κορωνοϊού COVΙD 19, αναλαμβάνει από λήψεως της παρούσας την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται ιδίως στις εξής:

α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν

β)καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α)

δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β)

ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους

στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)

ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων-παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

η) κάθε άλλη εργασία συναφή με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ανωτέρω προσωπικό θα φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Για την άμεση λειτουργία της δομής ο Δήμος διαθέτει:
1.για τη Δημοτική Ενότητα Αμφίπολης τον Παιδικό Σταθμό Παλαιοκώμης με τηλέφωνο επικοινωνίας : 2324093453.
2. για τη Δημοτική Ενότητα Ροδολίβους τον Παιδικό Σταθμό Ροδολίβους με τηλέφωνο επικοινωνίας : 2324071229.
3. για τη Δημοτική Ενότητα Πρώτης τον Παιδικό Σταθμό Πρώτης με τηλέφωνο επικοινωνίας : 2324061207.
4. για τη Δημοτική Ενότητα Κορμίστας γραφείο στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μπάφρας με
τηλέφωνο επικοινωνίας : 2324350801.

Η διάρκεια λειτουργίας της δομής είναι προσωρινή και προσφέρει υπηρεσίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 12:00 και μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με τις δομές είναι: [email protected].

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •