150.000€ για 3 μήνες θα κοστίσουν οι υπηρεσίες φύλαξης στην κλειστή δομή μεταναστών της Σιντικής


Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 153 χιλιάδες ευρώ, θα κοστίσουν οι υπηρεσίες φύλαξης της κλειστής δομής μεταναστών, που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες και με απόφαση express, στη θέση «Κλειδί», στην περιοχή Ρούπελ, του Δήμου Σιντικής.

Αυτό γίνεται γνωστό, μέσα από την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που δημοσιεύθηκε σήμερα το μεσημέρι στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (153.760,00 €) για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών φύλαξης στη νέα Δομή Φιλοξενίας Σιντικής, στη θέση Κλειδί Σερρών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με έναρξη 27.03.2020 και λήξη 26.06.2020.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •