ΠΟΕΣΕ: Μέχρι 31 Μαϊού αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους

Τα Σωματεία μέλη της ενημερώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων σχετικά με την είσπραξη δημοτικών τελών. Όπως γίνεται γνωστό από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.

Σύμφωνα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 68/20-2-20 και συγκεκριμένα στο άρθρο 37 παρ. 7 και 8 προβλέπεται:

-7. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.

-8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 7071/2012 οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα να μειώνουν τα ενοίκια των κτιρίων που εκμισθώνουν μέχρι και 20% ετησίως.

“Το συγκεκριμένο μέτρο, μετά από επικοινωνία του Προέδρου της ΠΟΕΣΕ κ. Γιώργου Καββαθά με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου εάν δεν ισχύσει με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου θα νομοθετηθεί από την Κυβέρνηση” αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  • 0
  •  
  •