ΣΑΣΟΕΕ: «Να περιληφθούν και οι συνεταιριστικές οργανώσεις στα μέτρα στήριξης»


Σε επιστολή που έστειλε ο Σύνδεσμο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ) στις 27 Μαρτίου στον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, αναφέρονται τα εξής:

«Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 16 Μαρτίου ανακοίνωσε την αναστολή του έργου ΟΣΔΕ για 15 ημέρες και βρισκόμαστε εν αναμονή και νέας παράτασης της αναστολής. Το έργο αφορά την διαδικασία που πραγματοποιείται ετησίως, ώστε οι αγρότες της χώρας να υποβάλλουν αίτηση για την λήψη της επιδότησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, 420 φορείς (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & γραφεία Γεωπόνων μελετητών) της χώρας προχώρησαν στην πρόσληψη εποχιακού προσωπικού (το εμπλεκόμενο προσωπικό μόνιμοι\εποχιακοί εκτιμάται γύρω στους 3.500) και σε ενοικίαση χώρων για την διεκπεραίωση του έργου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως αντιλαμβάνεστε, με την αναστολή του Έργου, δίχως όμως της έκδοση υπουργικής απόφασης που να αναστέλλει την δραστηριότητα σε όσους την εξασκούν, σχεδόν όλοι οι Φορείς προχώρησαν σε τερματισμό της σύμβασης του εποχιακού προσωπικού και χορήγησαν άδειες ειδικού σκοπού στους εναπομείναντες μόνιμους που δικαιούνται και κανονικές άδειες στο λοιπό προσωπικό, με εξαίρεση σε όσους έχουν και Πρατήρια Αγροεφοδίων που λειτουργούν «κανονικά».

Με την απόφαση σας να εντάξετε τον ΚΑΔ 70.22 και όλους τους τεταρτοβάθμιους, καλύπτετε μεν τους ιδιώτες γεωτεχνικούς και συμβούλους που εκτελούν το έργο, ωστόσο οι Συνεταιρισμοί δεν δύναται να ενταχθούν, καθώς εξ ορισμού δεν δύναται να έχουν κύριο ΚΑΔ που να σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών.

Παράλληλα, όπως εύκολα μπορεί να διασταυρωθεί σε πληθώρα Συνεταιρισμών, ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα είναι ο Δευτερεύων, αυτός δηλαδή της παροχής Υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να δώσετε την δυνατότητα κατ΄ εξαίρεση στα Συνεταιριστικά σχήματα που έχουν συγκεκριμένους ΚΑΔ παροχής υπηρεσιών και πλήττονται, παρότι δεν είναι κύριος, να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •