Δήμος Νέας Ζίχνης: Προσλαμβάνει υπάλληλο για το «Βοήθεια στο Σπίτι»


Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ΥΕ – Οικογενειακών βοηθών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών και ειδικότερα στη Διοικητική υπηρεσία (αρμόδιος κ. Αλεξανδρίδης Ξενοφών).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •