100.000 ευρώ στο Δήμο Σερρών για την προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων


Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την ένταξη της παρακάτω Πράξης του Δήμου Σερρών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»:
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 102.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σερρών (Ν. Σερρών).

36 Shares