Για τηλε- εκπαίδευση μαθητών διαθέτει το ισόγειο του Δημαρχείου ο Δήμος Σιντικής


Ο Δήμος Σιντικής διαθέτει την πλήρως εξοπλισμένη αίθουσά του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, στο ισόγειο του Δημαρχείου, για την τηλε-εκπαίδευση των μαθητών περιοχής Σιδηροκάστρου.

Όσοι, λοιπόν, μαθητές περιοχής Σιδηροκάστρου αντιμετωπίζουν προβλήματα διασυνδεσιμότητας για την τηλε-παρακολούθηση των μαθημάτων, σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολείων τους, δύνανται να τα παρακολουθήσουν στην υπόψη έτοιμη παραπάνω αίθουσα.

9 Shares