Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ 22 & 23/4


Από τις 22/04/2020 έως τις 23/04/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.292.367,00 €, που αφορούν μεταξύ άλλων στην ολοκληρωμένη καπνού, στη νιτρορύπανση και στη βιολογική γεωργία.

Για να δείτε αναλυτικά τις πληρωμές, πατήστε εδώ.