Με το 30% των παραγωγών θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά Σερρών

Ο Δήμος Σερρών σας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και την αριθ.121/3-4-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Λαϊκή Αγορά των Σερρών την Τρίτη, 28-4-2020, θα λειτουργήσει με το 30% των συμμετεχόντων πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών).

Θα δραστηριοποιηθούν οι πωλητές των οποίων ο αριθμός της θέσης, που αναγράφεται στην άδειά τους, λήγει σε 0,2,4. Δεν επιτρέπεται η δραστηριοποίηση επαγγελματιών πωλητών και η πώληση όλων των βιομηχανικών ειδών κατηγορίας Ε΄, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

Η τοποθέτησή τους, θα γίνει στις θέσεις που έχουν διαμορφωθεί με ειδική διαγράμμιση, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.

12 Shares