Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του Κέντρου Κοινότητας Αμφίπολης στο πρώην Δημαρχείο Παλαιοκώμης

Ολοκληρώθηκε σήμερα η μετεγκατάσταση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμφίπολης, στο πρώην Δημαρχείο Παλαιοκώμης.

Μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στον αρχικά ορισθέντα χώρο και το τελευταίο διάστημα έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες, ώστε να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, καλαίσθητος και κυρίως λειτουργικός χώρος όπου από εδώ και στο εξής θα στεγάζει τη σημαντική αυτή υπηρεσία του Δήμου.

Τι είναι όμως το «Κέντρο Κοινότητας»:

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε όλους τους Δήμους της χώρας και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
Συγχρόνως, τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Τα Κέντρα Κοινότητας, επομένως, είναι οι «αισθητήρες» κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης.

15 Shares