ΣΥΡΙΖΑ Σερρών: Να αποσυρθεί το επαίσχυντο και αναχρονιστικό νομοσχέδιο της Παιδείας

“Την άμεση απόσυρση του επαίσχυντου και αναχρονιστικού” όπως το χαρακτηρίζει νομοσχεδίου εκπαίδευσης ζητά η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Σερρών με ανακοίνωση που εξέδωσε. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αναφέρει ότι ο μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Σερρών

Το πολυνομοσχέδιο λαίλαπα που κατέθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας εν μέσω πανδημίας καταστρατηγώντας κάθε δημοκρατική διαδικασία διαλόγου φέρνει ολική οπισθοδρόμηση και κατεδάφιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Μοναδικός στόχος της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων.

Η αύξηση των μαθητών σε 26 ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τον ελάχιστο α-ριθμό σε 20 μαθητές για τα μεγάλα Σχολεία, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια τμημάτων, τη δη-μιουργία τεράστιων σχολικών μονάδων μακριά από τη λογική του σχολείου της γειτονιάς μέσω των συγχωνεύσεων των σχολείων, την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με συνέπειες στους μαθητές. Από την άλλη μεριά είναι απορίας άξιο, η προτεραιότητα της κυβέρνησης για γυμνασιοποίη-ση του Νηπιαγωγείου τη στιγμή που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα χρόνια προβλήματα του κτιρια-κού, της ελάχιστης χρηματοδότησης, της έλλειψης καθαριστριών, ειδικού βοηθητικού προσωπικού κ.ά. Ποιές παιδαγωγικές αρχές άραγε υιοθετεί γι’ αυτήν της την απόφαση;

Λόγω των παραπάνω εκατοντάδες αναπληρωτές θα βρεθούν στην ανεργία σε συνδυασμό με τη διετή και τριετή ποινή που τους επιβάλλεται όταν για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, για τους οποίους επίσης εκκρεμεί η σύσταση οργανικών θέσεων.

Η «αριστεία» για το Υπουργείο είναι οι εξουθενωτικές εξετάσεις για τους μαθητές των πρότυ-πων σχολείων, ενώ ο διπλασιασμός των εξετάσεων γυμνασίων και λυκείων και η επιστροφή της τρά-πεζας θεμάτων έχουν ως στόχο τη στροφή των οικογενειών στην ιδιωτική φροντιστηριακή εκπαίδευση. Ο αποκλεισμός από τα ΕΠΑΛ μαθητών άνω των 17 έχει επίσης ως στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών ΙΕΚ και της μόρφωσης επί πληρωμή με το ολέθριο αποτέλεσμα της αύξησης της μαθητικής διαρροής και της κατεδάφισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η κατάργηση του μαθήματος της κοινωνιολογίας, η επαναφορά των αυστηρών, αντιπαιδαγω-γικών ποινών όπως οι πολυήμερες αποβολές, η επαναφορά του χαρακτηρισμού της διαγωγής των μα-θητών στους απολυτήριους τίτλους, δείχνουν την αυταρχική λογική και τον ακραίο συντηρητισμό της κυβέρνησης η οποία θέλει τη νεολαία άβουλη, χωρίς κριτικό στοχασμό, φοβισμένη και άτολμη, ενώ μας φέρνει στο νου παλιότερες αντιδημοκρατικές εποχές απείρου κάλλους!

Με τον ορισμό του εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης φαίνεται ότι το Υπουργείο θέλει να καλύψει ανάγκες των σχολείων σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από τους υπάρχοντες εκπαιδευτι-κούς στοχεύοντας στην εξοικονόμηση χρημάτων παρόλο που αυτό θα αποβεί εις βάρος της συναισθη-ματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών.

Η εισαγωγή των βαθμολογικών κριτηρίων στις μετεγγραφές των φοιτητών αδιαφορώντας για την ύπαρξη κοινωνικών λόγων θα οδηγήσει σε οικονομικά αδιέξοδα πολλά ελληνικά νοικοκυριά.

O αποκλεισμός του συνόλου της Πανεπιστημιακής κοινότητας από τη διαδικασία ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών στα ΑΕΙ, δίνοντας το δικαίωμα ψήφου μόνο στα μέλη ΔΕΠ, εγείρει ζητήματα δημο-κρατίας και διαφάνειας.

Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις αντιδημοκρατικές της μεθοδεύσεις, την καταρράκωση της δημόσιας εκπαίδευσης, την έλλειψη ηθικών φραγμών και την κοινωνική αδιαφορία που επιδεικνύει εν μέσω πανδημίας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •