Κεκλεισμένων των θυρών έως τις 16 Μαΐου οι θρησκευτικές λειτουργίες στις εκκλησίες

Κεκλεισμένων των θυρών, έως τις 16 Μαΐου 2020, θα γίνονται οι λειτουργίες, οι λατρευτικές συνάξεις. ιεροπραξίες και λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικές τελετές σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

Από τις 4 Μαΐου είναι εφικτή η προσέλευση πιστών, υπό την ευθύνη του κατά νόμο θρησκευτικού λειτουργού, για ατομική προσευχή και βραχεία παραμονή τους στον χώρο λατρείας.

Με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση των μέτρων προστασίας και πρόληψης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού.

19 Shares